Εισήγηση σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αναβάθμιση των υπηρεσιών του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και προστασίας του πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη»ΠΡΟΣ: Το Προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ (5/6-2-2014)

Εισήγηση

Των Ένωσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Κρήτης σχετικά με  το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αναβάθμιση των υπηρεσιών του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και προστασίας του πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» που παρουσιάστηκε από τον Υπουργό  Ν. ΔΕΝΔΙΑ, την Τετάρτη 29-1-2014


Κύριε Πρόεδρε,
Το ανωτέρω Σχέδιο Νόμου διαμορφώνει τρεις ξεχωριστούς κλάδους (ήτοι τους Κλάδους Τάξης, Ασφάλειας, Αλλοδαπών και Προστ. Συνόρων) και προβλέπει πολλές ανεξάρτητες Διευθύνσεις, οι οποίες λειτουργούν συγκεντρωτικά, κάθετη οργάνωση από το κέντρο στην περιφέρεια. Ασχολείται κυρίως με την αναδιάταξη των κεντρικών υπηρεσιών (του Επιτελείου), ενώ σε γενικές γραμμές κάνει το σύστημα περισσότερο συγκεντρωτικό, περισσότερο πολύπλοκο και γραφειοκρατικό, ενώ δημιουργεί ανεξάρτητες υπηρεσίες, συχνά με αλληλεπικαλυπτόμενο αντικείμενο. 

Σε ότι αφορά  την ουσία της αναδιάρθρωσης:

·         Καταργεί στην ουσία τον κώδικα μεταθέσεων, αφού το προβλεπόμενο συμβούλιο μεταθέσεων θα μεταθέτει στα ορία των σημερινών Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων.
·            Δεν προβλέπει τίποτα για την Αστυνόμευση «στο δρόμο», πως δηλαδή θα διαρθρώνονται οι υπηρεσίες προς τους Πολίτες. Δεν προβλέπει τίποτα για την ομογενοποίηση του Αστυνομικού προσωπικού αλλά αντίθετα το διαχωρίζει στους 3 ανωτέρω κλάδους με δυσκολία στην μεταφορά από τον ένα κλάδο στον άλλο (αφού θα υπάρχουν διαφορετικά συμβούλια μεταθέσεων σε ασφάλεια – τάξη σύμφωνα με το ισχύων Π.Δ. 100/2003)
·        Δεν ασχολείται με τη στελεχιακή πολιτική, το βαθμολόγιο, την αξιολόγηση. Αντίθετα φαίνεται να συμβάλλει στην αύξηση των θέσεων των στρατηγών.
·        Δεν αναφέρει λέξη για την προώθηση της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και της Αστυνόμευσης της Γειτονιάς
·        Δεν προβλέπει νέους θεσμούς στη νομιμοποίηση της ηγεσίας της Αστυνομίας (π.χ. ίδιος τρόπος επιλογής Αρχηγού από το ΚΥΣΕΑ, χωρίς έστω μια ακρόαση από την επιτροπή της Βουλής),
·        Ενώ προβλέπει τη δημιουργία 300 θέσεων Αστυνομικών ειδικών καθηκόντων (προφανώς επιστημονικού προσωπικού) δεν καθορίζει κάποιο επιστημονικό φορέα (ανεξάρτητο ή όχι) για την παρακολούθηση της εγκληματικότητας 
·        Ως ΣΝ, Είναι πρόχειρο από «νομοτεχνικής» πλευράς, σε βάρος της ουσίας.

Τα μόνα νέα σημεία περιορίζονται :
Α) Στην πρόβλεψη Περιφερειακών και τοπικών επιτροπών πρόληψης Παραβατικότητας, χωρίς όμως ουσιαστικές αρμοδιότητες
Β) Η πρόβλεψη και ο χαρακτηρισμός της Αστυνομικής Ακαδημίας ως «Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου» που εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ και το ΥΔΤ με δικό του προϋπολογισμό. Δεν προβλέπονται όμως άλλες αλλαγές  στην εκπαίδευση των αστυνομικών.
            Ενώ σε ότι αφορά το Υπουργείο, προβλέπει την ίδρυση μιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, με 120 επιπλέον οργανικές θέσεις, η οποία ναι μεν δεν εντάσσεται στην ιεραρχία των σωμάτων αλλά δημιουργεί ένα υπερ-επιτελείο του Υπουργού, το οποίο  μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά με το δεδομένο ότι διαμορφώνει επιπλέον 2 επιτελεία και  10 (!) ανεξάρτητες κεντρικές Διευθύνσεις υπαγόμενες στον Αρχηγό, δημιουργείται ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύστημα.
Συμπερασματικά το ΝΣ αυτό, δεν έχει σχέση με ουσιαστική αναδιάρθρωση υπηρεσιών, αλλά πρόκειται μάλλον για αναδιάταξη των επιτελικών δομών ώστε να γίνουν περισσότερο συγκεντρωτικές και γραφειοκρατικές, ενώ αφήνει πολλά περιθώρια αυτονομίας και συγκεντρωτισμού  σε συγκεκριμένες αστυνομικές υπηρεσίες.
Χρειάζεται οπωσδήποτε γενναίες διορθώσεις, προκειμένου να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τις επιτελικές δομές και επιπλέον, χρειάζεται ένα άλλο ΝΣ το οποίο να προβλέπει πραγματικά την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
Οι Ένωσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Κρήτης εξουσιοδοτούν και συμπαρίστανται στην Ομοσπονδία σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα διασφαλίζει τον ισχύον κώδικα μεταθέσεων και το αμετάθετο των συναδέλφων.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΑΝΑΛΥΣΗ Π.Δ 394/2001 ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ