Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2016

Eνημέρωση συναδέλφων -Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, Όπως γνωρίζετε, οι νομικοί σύμβουλοι της Ομοσπονδίας μας, χειριστήκαν νομικά την υπόθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την ακύρωση και την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των διατάξεων του ν. 4307/2014, με τον οποίο αποκαταστάθηκαν μερικώς οι αποδοχές μας μετά τις περικοπές του ν. 4093/2012 (Μνημόνιο ΙΙΙ) και ρυθμίστηκε η επιστροφή μόνο κατά το ήμισυ των αναδρομικών.   Μετά από τη δικαστική δικαίωση και επιτυχία, με την έκδοση θετικής απόφασης της Ολομελείας του ΣτΕ (υπ αριθμ. 1127/2016), κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές τόσο οι διατάξεις περί των αναδρομικών που επέστρεφαν μόνο το 50% της διαφοράς των αποδοχών σας, όσο και η αναπροσαρμογή των αποδοχών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στα επίπεδα προ ισχύος του ν. 4093/2012, δηλαδή στις αποδοχές που ίσχυαν έως την 31-7-2012.   Σε εκτέλεση της νέας απόφασης, θα έπρεπε να αναπροσαρμοστούν οι μισθοί μας  και να μας καταβάλλεται το αττει ﷽﷽﷽﷽ γοπιλιομ αρχικποδοχών σύνολο των οφειλομένων αναδρομικώ