Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2016

Προσωρινές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού

Σχετ: Άρθρο 20  Π.Δ 100/2003 Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό  οι προσωρινές μετακινήσεις γίνονται μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, διατάσσονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων ή εξομοιούμενων Υπηρεσιών για Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους και διαρκούν όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη που τις επέβαλε, όχι όμως πέραν του μηνός, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 15 του Π.Δ. 22/1996 . 2. Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίναμε αποδέκτες έντονων παραπόνων από μέλη μας  για τις προσωρινές μετακινήσεις εντός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων . Ακράδαντη περίπτωση κακόβουλης χρήσης του ανωτέρω μέτρου το οποίο πλέον χρησιμοποιείται ως μέσο απειλής και όχι ως μέτρο αντιμετώπισης έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών είναι η πρόσφατη περίπτωση συναδέλφου μας ειδικά εκπαιδευμένου σε διαβατηριακό έλεγχο  από το Α.Τ Αερολιμένα, ο οποίος είναι προσωρινά μετακινούμενος  α