Συγκεντρώσεις Αστυνομικού Προσωπικού Χανιά 9 Ιανουαρίου 2014 

 Αριθμ. Πρωτ.:2/2014ΠΡΟΣ:1)  Α.Τ. Βουκολιών  
           2)   Α.Τ. Μουσούρων
           3)   Α.Τ. Νέας ΚυδωνίαςΘΕΜΑ: «Συγκεντρώσεις Αστυνομικού Προσωπικού»
Σχετ: Η υπ’ αρίθ. 7010/7/1 από 24-09-2010 Εγκύκλιος Διαταγή κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.


 Κ. Διοικητά

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις συγκεντρώσεις Αστυνομικού προσωπικού.
Συγκεκριμένα, στην παρ. 5 αναφέρεται ότι: « Οι διοικούντες Αξιωματικοί, προκειμένου να έχουν πλήρη, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση επί όλων των υπηρεσιακών ζητημάτων και προβλημάτων του προσωπικού τους, είτε ενόψει προγραμματισμένης συγκέντρωσης , είτε σε χρόνο που οι ίδιοι κρίνουν σκόπιμο, παρακαλούνται όπως συνεργάζονται αρμονικά με τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων της περιοχής τους, προσκαλώντας τα μέλη αυτών για ανταλλαγή απόψεων, δεδομένου ότι οι εν λόγω συνδικαλιστικοί φορείς μπορούν να συμβάλουν, για τους ίδιους ως άνω λόγους, θετικά στην επίλυση προβλημάτων που δεν είναι γνωστά στην Υπηρεσία ή στην ανεύρεση κοινώς αποδεκτών λύσεων, προς αποφυγή προστριβών.»
Παρόλα αυτά και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, μέχρι σήμερα ελάχιστες Υπηρεσίες μας έχουν ενημερώσει δια του Διοικητή τους για τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησης των συγκεντρώσεων. Οφείλουμε δε να τονίσουμε ότι σε όσες περιπτώσεις παρευρεθήκαμε σε συγκέντρωση προσωπικού, ενημερωθήκαμε προς τούτο από κάποιο μέλος μας.
 Μετά τα ανωτέρω εκπρόσωποι από το Δ.Σ. θα παραβρεθούν την Τρίτη 14-1-2014 στο Α.Τ. Βουκολιών στις 10:00, στο Α.Τ. Μουσούρων στις 12:00 και στο Α.Τ. Νέας Κυδωνίας στις 14:00 ενώ παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/τες όπως προγραμματίσουν την συγκέντρωση προσωπικού τους στον ανωτέρω χρόνο.
Η Α.Δ. Χανίων που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την έκδοση σχετικής διαταγής προκειμένου διευκολυνθεί το έργο μας

Κοιν:1) Α.Δ. Χανίων
         2) Μέλη μας

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΑΝΑΛΥΣΗ Π.Δ 394/2001 ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ