Ανακοίνωση : Π.Δ.394/2001

 Αριθμ.Πρωτ.: 900/4/4-α

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η               
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθμ. 6013/22/75-α από 22-05-2012 Διαταγή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης που αφορά το χρόνο εργασίας του Αστυνομικού προσωπικού.

Της προαναφερομένης διαταγής έχουν προηγηθεί όμοιες αυτής κατά το παρελθόν οι οποίες κι είχαν εκδοθεί έπειτα από αγώνα των συνδικαλιστικών Ενώσεων της Κρήτης , φυσικά και της Ένωσής μας κι εδώ να σας θυμίσουμε την υπ’ αριθμ. 6994 Γ΄από 18-6-2008 Έκθεση Επιδόσεως Δικαστικού Επιμελητή Χανίων με την οποία απεστάλη από την Ένωσή μας εξώδικη διαμαρτυρία προς την Γ.Α.Δ.Π.Κ., την Α.Δ.Χανίων κι όλες τις Διοικήσεις Αξιωματικών της Α.Δ.Χ. και τα υπ’ αριθμ.: 900/4/1-β από 1-3-2010, 702/50/2 από 23-1-2010, 900/4/1 από 19-2-2010, 900/4/2 & 900/4/3 από 13-4-2010, 100/9/1&2 από 2-11-2010 έγγραφα-καταγγελίες σχετικά με την καταστρατήγηση των διατάξεων του Π.Δ.394/2001.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι ο Γ.Α.Δ.Π.Κρήτης Υποστράτηγος κ. Εμμανουήλ Παραβολιδάκης δια της προαναφερομένης διαταγής του δίδει σαφή εντολή προς τις Αστυνομικές Διεύθυνσης της Κρήτης να τηρούν τους Νόμους και τα ψηφίσματα του Κράτους.
 Η Ένωσή μας, με πλήρη κατανόηση για λόγους ανωτέρας βίας ή αντιμετώπισης κατεπειγουσών μη επιδεχομένων αναβολής και μη οριοθετημένων χρονικά εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών ,θα παρακολουθήσει την εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας και των Διαταγών του Σώματος και θα επιλαμβάνεται ως οφείλει προς υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών της.-
                                 
                                                                  Για το Δ.Σ.  

                                               Ο                                              Ο
                                            Πρόεδρος                               Γεν. Γραμματέας

                                     Ιωάννης ΖΕΡΒΟΣ                  Παντελής ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

                                         

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΑΝΑΛΥΣΗ Π.Δ 394/2001 ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ